Vrchol populácie - infografika

blue

Je naša budúcnosť poznamenaná chorobami, hladom, spomaleným rastom, kolapsom mien a menšou kvalitou života? Alebo máme byť optimisti že pretrváme? Môžu nás technológia a správne rozhodnutia ochrániť?

Visualizing Peak Popopulation

Článok: www.zerohedge.com/news/2014-11-29/visualizing-peak-popopulation

01.12.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950