Vzácne minerály a ich dopad na národnú bezpečnosť

blue

Zaujímavá infografika znázorňujúca dominanciu Číny v oblasti vzácnych minerálov, ktoré sú nevyhnutné pre éru novej energie. USA (ale aj ďalšie vyspelé ekonomiky)sú v tomto na Číne (ale aj AUS, CHL čo sa týka napr. lítia) dosť závislé.

The New Energy Era: The Impact of Critical Minerals on National Security

Článok: www.visualcapitalist.com/new-energy-era-critical-minerals-u-s-national-security/


30.04.2020

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950