Z MSNBC na farmu

Hviezda TV kanálu MSNBC D. Ratigan vymenil štúdio za farmu. Po tom, čo sa zoznámil s vojnovým veteránom ("mariňákom") rozhodol sa odsťahovať do južnej Kalifornie, kde chce vytvoriť malé organické hydropónne farmy (skleníky) a v nich zamestnávať vojnových veteránov... a tým o.i. im aj napomôcť prechodu z "vojny na poľnohospodárstvo" a určitej finančnej nezávislosti.

Good job, Mr. Ratigan!

MSNBC anchor Dylan Ratigan gives up fame and fortune to become a farmer

Článok: www.mnn.com/money/sustainable-business-practices/stories/msnbc-anchor-dylan-ratigan-gives-up-fame-and-fortune-to#

05.06.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950