Za život sa v US spotrebuje 3,03 mil. lb kovov a minerálov

blue

S priemerným vekom 78,7 roka spotrebuje k zabezpečeniu jeho potrieb počas života priemerný Američan 3,03 mil. libier vyťažených zdrojov. USA takto len za rok pohltia 12 miliárd lb. kovov a minerálov.

Today’s U.S. ’baby’ will consume 3 Mlbs metals and minerals in lifetime

Článok: www.mineweb.com/mineweb/content/en/mineweb-political-economy?oid=251711&sn=Detail

02.09.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950