Zahraniční investori skupujú pôdu v krajinách tretieho sveta

Čo sa týka vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, tak najhoršie je na to Libéria. 100% ornej pôdy je v rukách zahraničných investorov. Ukrajina predala takmer 1/3 ornej pôdy americkým spoločnostiam.

Land-Grabbing Around the World

Článok: http://stratrisks.com/geostrat/10872

21.02.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950