Zavedie sa globálna daň?

blue

Začína sa reálne uvažovať o vytvorení globálnych daňových štandardov a pravidiel, ktoré by umožňovali vládam kontrolovať každý peniaz, ktorý zarobíme, utratíme event. ušetríme.

The global taxman is coming...

Článok: http://www.businessinsider.com/global-tax-system-aiming-for-informal-economies-2015-7

14.07.2015

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950