Zem už nebude rájom pre život

Niektorí vedci varujú, že pokiaľ ľudia nezačnú správne konať, tak koncom tohto storočia naša Zem bude iná ako v súčasnosti a určite to nebude príjemné miesto na život. Bude to vraj prvá veľká zmena po 12,000 rokoch. Svoje tvrdenia podkladajú výskumami v ekológii a klimatickými zmenami. Súčasťou celkového procesu budú aj politické zápasy, ekonomické problémy, vojny, hlad ...

Earth nearing 'tipping point,' study warns

Článok: www.opednews.com/populum/linkframe.php?linkid=151305

01.07.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950