Žijeme v slobodnej demokracii alebo kontrolovanej spoločnosti?

Prof. Staněk opätovne s výborným a reálnym pohľadom na súčasnú krízu a spoločnosť, v ktorej žijeme. O.i. veľmi trefne sa vyjadril aj o prípadnom zlatom štandarde...kde podľa nás v obidvoch prípadoch vyhráva ten, kto vlastní PMs. Video na ZAMYSLENIE pre KAŽDÉHO ČLOVEKA! Mimochodom, AKO NÁROD HLÚPNEME, PRIMITIVIZUJEME???

Contemplate!

26.11.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950