Zmena klímy môže devastovať globálnu ekonomiku

Správa Svetovej banky uvádza, že pokiaľ sa nezastaví event. nespomalí globálne otepľovanie, globálna ekonomika utrpí veľkú ranu. A to sa za predpokladu oteplenia o 4 stupne môže stať realitou už v roku 2060.

World Bank Warns Climate Change Could Devastate Global Economy

Článok: www.newsforage.com/2012/11/world-bank-warns-climate-change-could.html

20.11.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950