DJI a SSEC – technický pohľad

Čo môžeme očakávať v krátkej budúcnosti? Môže nastať  obdoba "Black Friday" zo začiatku minulého storočia event. poklesu DJI v r. 1986-87?

Celý príspevok 28.05.2007

ZLATO – CBs a manipulácia

CBs nebudú môcť manipulovať cenu zlata v dlhodobom horizonte, avšak krátkodobo môžu intervenovať proti dramatickému zvyšovaniu ceny.

Celý príspevok 28.05.2007

URÁN – dosiahnutie úrovne $150 reálne

Predpokladom je dosiahnutie úrovne $150 v tomto event. budúcom roku, avšak dlhodobo by sa cena mala pohybovať okolo $70.

Celý príspevok 28.05.2007

USD vs SKK - technický pohľad

USD aj minulý týždeň pokračoval v trende posilňovania.

Celý príspevok 27.05.2007

EUR vs SKK - technický pohľad

Koruna pokračovala v oslabovaní a dosiahla prvú kritickú hranicu rezistencie.

Celý príspevok 27.05.2007

ZCB ETF hodnotí začiatok svojho účinkovania kladne

Od 10. mája ETF pritiahol investície v hodnote 141 mil. SF a vyhliadky do budúcnosti zostávajú pozitívne.

Celý príspevok 25.05.2007

Žiadne známky skončenia komoditného “boom”

Podľa analytika JP Morgan NRF, “boom” v komoditách bude aj naďalej pokračovať, obzvlášť v drahých kovoch a uráne.

Celý príspevok 25.05.2007

Regionálna mena v obchode medzi Argentínou a Brazíliou

Dve najsilnejšie ekonomiky Južnej Ameriky budú v obchodovaní namiesto US dolára používať regionálnu menu.

Celý príspevok 25.05.2007