Sterling Mining - analytický pohľad

Sterling Mining (SRLM.OB) je jedná z firiem, ktorú sme v januári 2007 odporúčali do pozornosti ako možnú dlhodobú investíciu. Samozrejme je to riziková investícia, avšak s veľkým potenciálom návratnosti.

Celý príspevok 04.03.2007

URÁN - US exploračné firmy

Zopár tipov pre investície v oblasti uránu.

Celý príspevok 04.03.2007

Finančná história – Money Masters

Reálny pohľad na finančníctvo už od čias starých Rimanov a novodobý vývoj finančných machinácií.

Celý príspevok 03.03.2007

Vyhliadky na dopyt po zlate zostávajú pozitívne

Hoci v niektorých krajinách dopyt po zlate v roku 2006 klesol, globálny sentiment je pre tento kov stále pozitívny.

Celý príspevok 03.03.2007

Čo sa predpovedá v roku 2012?

Predpovede sa týkajú potenciálnej prírodnej katastrofy v roku 2012. A čo takto globálna ekonomická pohroma?

Celý príspevok 03.03.2007

Drahé kovy by v roku 2007 mohli dosiahnuť cyklický vrchol

USB predpovedá v tomto roku vyššie priemerné ceny PMs. Zlato $700, striebro $14, platina $1225, paladium $350 a rhodium $5500.

Celý príspevok 03.03.2007

Ticho pred búrkou

Je to skutočná vojna proti terorizmu, alebo vojna pre zabezpečenie si prístupu k ďalším energetickým zdrojom?

Celý príspevok 03.03.2007

Drahé kovy po odpredaji na akciových trhoch taktiež oslabili

Predpokladáme aj naďalej pokračovanie v oslabovaní PMs minimálne na úroveň hodnôt konca januára 2007.

Celý príspevok 02.03.2007