ZLATO – predpoklad ďalšieho rastu ceny

Pragmaticky zmýšľajúci ľudia ktorí pochopili, že trvácnosť súčasnej štruktúry globálnych financií je už limitovaná, začínajú investovať peniaze do drahých kovov.

Celý príspevok 04.04.2007

EU pripravená pre jadrovú spoluprácu s Indiou

V rokoch 2007-2013 EU poskytne Indii pomoc vo výške $628,21 mil. pre energetický a zdravotnícky sektor.

Celý príspevok 04.04.2007

Komodity výkonnejšie ako akcie

Po prvý krát za 9 mesiacov výkonnosť komodít bola vyššia než akcií. Tento trendpravdepodobne bude aj naďalej pokračovať nakoľko Čína zvyšuje dovoz surovín.

Celý príspevok 04.04.2007

XSNX - technický pohľad

XSNX sa technicky nachádza na rozhraní, kedy nasledovných zopár dní (týždňov) bude rozhodujúcich, ktoru cestou sa PPS bude uberať.

Celý príspevok 04.04.2007

Moly dosiahol vrchol nad $30/lb

Pod hrozbou obmedzenia vývozu molybdéna a spustenia Moly fondu (ETF) sa cena vyšplhala až nad úroveň $30/lb.

Celý príspevok 02.04.2007

ZLATO – dopyt z Číny môže ovplyvniť budúcu cenu

Čínska verejnosť by investovala do zlata 10-30% úspor. Každodenne sa v krajine otvára 90 tis. bankových účtov, ktorých vytvorenie je potrebné ako podmienka pre nákup zlata.

Celý príspevok 02.04.2007

Molybdén – produkcia z nových baní až od r. 2010

V r. 2006 bolo vyprodukovaných 400mil. lb molybdéna, (Čína 17%). Samotná Čína môže posilniť alebo oslabiť trhovú cenu Moly.

Celý príspevok 02.04.2007

Dopyt po etanole môže vzrásť o 32% v roku 2007

India, Čína a EÚ signalizujú zámysel importovať značné množstvo kukurice z USA, čo núti amerických farmárov k vyššej produkcii.

Celý príspevok 02.04.2007