Dopyt po etanole môže vzrásť o 32% v roku 2007

India, Čína a EÚ signalizujú zámysel importovať značné množstvo kukurice z USA, čo núti amerických farmárov k vyššej produkcii.

Celý príspevok 02.04.2007

Moly – skryté tajomstvo

Čím viac sa budú budovať ropné rafinérie, tým viac bude rásť dopyt po molybdénu.

Celý príspevok 01.04.2007

USD vs SKK – technický pohľad

Po posune hraníc ERM II a následnej reakcii SKK určite v dolárovom kempe nie je veľa optimizmu.

Celý príspevok 01.04.2007

Lebed propaguje Ckrush, Inc

Známy trader, špekulátor a manipulátor propaguje na You Tube firmu CKRH.

Celý príspevok 01.04.2007

USD – neviditeľné nebezpečenstvo.. ?!

Inflácia 1,25 mil. USD za minútu. Takouto rýchlosťou sa navyšuje zahraničný dlh USA. Prečo bol dopyt po USD v minulosti?

Celý príspevok 01.04.2007

Európa – tlačenie bankoviek najväčšie za posledných 17 rokov

Súčasné množstvo peňazí v európskej ekonomike od roku 1990 vytvára predpoklad pre infláciu. Je terajšia cena drahých kovov nejakým pred-zvestovateľom tejto skutočnosti?

Celý príspevok 01.04.2007

GPXM vs WEX

Zaujímavý pohľad na dve súperiace firmy, ktoré o.i. majú aj nedoriešený právny spor. Z dlhodobého pohľadu osobne preferujeme GPXM.

Celý príspevok 01.04.2007

WW III – vidina 90r. ženy

Jeden článok off-topic, ktorý popisuje vidinu jednej nórskej ženy v roku 1968 ohľadom WW III. Veľa podobností s dobou, v ktorej žijeme…

Celý príspevok 01.04.2007