Tienisté stránky zlatého boom

Neobyčajný pohyb ceny zlata ktorý sa začal začiatkom tohto milénia ovplyvňuje nielen investorov, ale aj životy obyčajných ľudí. Je zlato ešte stále útočisko pre peniaze investorov? 4-dielny seriál možno odhalí, čo sa skrýva za novodobou zlatou horúčkou.

Part I


Part II

22.12.2010

"In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through inflation. There is no safe store of value."   Alan Greenspan