$150 pre striebro?

goldglobe

Je US$150/oz pre striebro jasnou záležitosťou? M. Maloney z Goldsilver.com poukazuje, že pokiaľ sa inštitucionálni investori zamerajú na biely kov a len malé percento z biliónov začnú doň tiecť, jeho cena skutočne poskočí veľmi vysoko.

The Big Silver Shock: Is $150 a 'No Brainer'?


03.10.2019

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison