20 faktov o kolapse Európy

Ekonomická implózia v Európe akceleruje. Hlavné médiá síce tvrdia, že finančná kríza bola odvrátená, avšak ekonomické štatistiky vychádzajúce z Európy hovoria pravý opak.

By The Numbers: 20 Facts About The Collapse Of Europe That Everyone Should Know

Článok: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/by-the-numbers-20-facts-about-the-collapse-of-europe-that-everyone-should-know

11.01.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison