35,4% za 96 týždňov

Zlato pokleslo 35,4% za 96 týždňov. Či je to dno je zbytočné polemizovať, avšak obvykle po veľkom odpredaji nasleduje veľké zhodnotenie. Chvíľu to asi potrvá, ale trpezlivosť ovocie prináša.

Telegraphing the Turnaround in Gold Price

Článok: www.marketoracle.co.uk/Article41308.html

10.07.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison