$5000 pre zlato môže byť reálnych

goldglobe

Charles Oliver, portfóliový manažér zo Sprott AM, že verí, že zlato dosiahne pomer s DOW 2 resp. 3 : 1. Tzn., že DOW pri 16,000 vynesie pri uvedenom pomere cenu zlata na $5000/oz. Hlavným dôsledkom vzostupu je a bude znehodnocovanie papierových peňazí.

$5,000/oz gold 'achievable' - Sprott exec

Článok: www.mineweb.com/mineweb/content/en/mineweb-independent-viewpoint?oid=241657&sn=Detail


20.05.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison