7 dôvodov pre nákup striebra

goldglobe

$100/oz pre striebro nie je fantáziou, ale jednou z možností v budúcnosti. Jeff Clark, Senior PM analytik vo svojom článku uvádza sedem dôvodov, prečo je v súčasnosti vhodné obdobie na nákup striebra.

Top 7 Reasons I’m Buying Silver Now

Článok: www.silverstrategies.com/story.aspx?local=0&id=48195


13.08.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison