8% najbohatších zarábajú polovicu zo všetkých príjmov na svete

Podľa Svetovej banky osem percent najbohatších pokrýva až 50% celkových príjmov na našej planéte. V roku 2011 ročný príjem v najchudobnejšom Kongu bol US$231; najbohatšie Monako malo US$171,465. Druhé najchudobnejšie Burundi malo US$271 vs Luxembursko s US$114,232.

The World’s Richest 8% Earn Half of All Planetary Income

Článok: http://rinf.com/alt-news/breaking-news/the-worlds-richest-8-earn-half-of-all-planetary-income/36927/

29.05.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison