ACAS – technický pohľad

Akcie American Capital Ltd. za posledných 15 týždňov len v troch prípadoch mali negatívny výkon. Po dosiahnutí dna nastalo oživenie v tvare "V" s celkom slušným zhodnotením.

Uzavretie v minulom týždni prekonalo uzatváracie maximum z marca 2009 a zo strednodobého pohľadu stále existuje potenciál pre ďalšie zhodnotenie. Pozitívna je podpora 10MA. Prvou zastávkou je maximum z decembra 2008, potom určitá rezistencia pri 50MA a následne úroveň $10 (vykrytie "gap"), čo by mohlo byť aj konečným cieľom.

Avšak v prípade, že trhy pôjdu veľmi negatívne, predpokladá sa, že sentiment stiahne aj akciu ACAS dole.

PS: Never fall in love with any stock. Use them for trading only. Use Stop/Loss. Always Do your own Due Diligence (DYODD).

ACAS Weekly

21.06.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison