Au vs Ag - technický pohľad

Počas posledných týždňov malo striebro lepšie zhodnotenie ako zlato. Zo strednodobého pohľadu je hodnota ich pomeru avšak stále mimo rozmedzia 45-60.

Bude striebro naďalej zhodnocovať rýchlejšie ako zlato? Úroveň okolo $16,00 je avšak silnou rezistenciou a môže sa očakávať obrat tinyurl.com/mmvp2e. Opätovne sa môže očakávať, že pri odpredaji v sektore PMs bude striebro klesať rýchlejšie ako zlato.

Au vs Ag

29.05.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison