Blázninec okolo paládia môže spustiť striebro-mániu

goldglobe

V trezoroch COMEX je len 42tis. uncí fyzického paládia, čo je dostatok len pre 420 kontraktov. Obdoba je aj so striebrom, kde len malá časť budúcich kontraktov je pokrytá fyzickým striebrom.

Palladium Pandemonium May Portend a Silver Mania Ahead

Článok: http://silverseek.com/article/palladium-pandemonium-may-portend-silver-mania-ahead-17601


15.03.2019

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison