Bude Brexit začiatkom veľkého býčieho trendu zlata?

goldglobe

Ak by bol Brexit akousi predzvesťou väčšej politickej a finančnej nestability vo svete, potom zlato stojí na začiatku väčšieho býčieho trendu. Kvôli neistote sa investori potom budú obracať k PMs.

Gold veteran says Brexit may mark start of ‘major bull market’

Článok: www.mineweb.com/news/gold/gold-veteran-says-brexit-may-mark-start-major-bull-market/


29.06.2016

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison