Butler - vlastním striebro, lebo v budúcnosti ho bude málo

Pokiaľ ste presvedčený o nedostatku fyzického striebra v budúcnosti tak, ako aj ja, nie je potrebné stanovovať časový horizont. Dajte da do pozície, kde čas nie je dôležitý ... len jeho nedostatok; uviedol známy zástanca teórie o budúcom nedostatku striebra Ted Butler.

Ted Butler: I Own Silver Because Of The Coming Silver Shortage

Článok: http://goldsilverworlds.com/investing/ted-butler-i-own-silver-because-of-coming-silver-shortage/

05.09.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison