CB ukončili CBGA o predaji zlata

goldglobe

ECB uviedla, že 21 signatárov štvrtej CBGA nevidia ďalej potrebu formálnej dohody a preto v septembri 2019 sa dohoda debude obnovovať. Banky v súčasnosti totiž zlato nakupujú a rok 2018 bol v dopyte zlata zo strany CB najvyšší počas modernej éry (cca od r. 1971)

World's Central Banks End Pact That Limited Selling Of Gold

Článok: www.zerohedge.com/news/2019-07-26/worlds-central-banks-end-gold-pact-limited-selling-gold


28.07.2019

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison