Cena striebra trojcíferná?

goldglobe

Na výrobu 5 mil. elektrických áut sa spotrebuje asi 100 mil. uncí striebra. Ročná ťažba v globále je asi 800mil. uncí. Tzn., pokiaľ by bol zámer náhrádzať autá so spaľovacími motormi elektrickými, nebude vo svete dostatočné množstvo striebra, aby pokrylo dopyt.

Silver price to hit "high ranges" of triple digits; Not enough on planet to meet demand - Neumeyer

Článok: www.kitco.com/news/2021-09-24/Silver-price-to-hit-high-ranges-of-triple-digits-Not-enough-on-planet-to-meet-demands-Neumeyer.html


27.09.2021

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison