Čína stojí pred veľkými reformami

Podľa Kissingera predpokladaný nový prezident Xi Jinping enormne interne zreformuje krajinu. Aj z tohto dôvodu v nasledujúcich 10-tich rokoch nepredpokladá žiadne veľké zahraničné (pravdepodobne vojenské) "angažovania/intervencie" Číny alebo konfrontáciu s USA.

KISSINGER: Xi Jinping Will Massively Reform China

Článok: www.businessinsider.com/washington-post-article-on-kissinger-on-china-woodrow-wilson-panel-2012-10

10.10.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison