Cyprus odpredá časť svojich zlatých rezerv

Cyperská vláda plánuje v nasledujúcich mesiacoch odpredať časť svojich zlatých rezerv. Čaká sa už len na súhlas centrálnej banky. Ovplyvní to ďalší pohyb ceny smerom na dol, alebo táto skutočnosť už bola trhom zohľadnená v nedávnom prudkom poklese ceny zlata?

Cyprus Finance Minister Sees Gold Sale Within Next Months

Článok: www.bloomberg.com/news/2013-04-17/cyprus-central-bank-must-approve-gold-sale-finance-chief-says.html

18.04.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison