DJI - technický pohľad (3)

V nasledujúcom období očakávame testovanie novembrového minima.

Pri pohľade na graf je za posledné týždne viditeľný akýsi postranný pohyb, ktorý bohužiaľ neveští veľa pozitívneho. Čím dlhšie bude pokračovať, tým strmší pokles nastane. Naším odhadom je postupný pokles a opätovné testovanie minima z novembra 2008. V prípade jeho prelomenia neudrží sa ani hranica 7000.

Avšak predpokládame, že máme pred sebou určite ešte jedno slušné rally, avšak je ťažko určiť časový horizont.

DJI denný graf

13.01.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison