DJI - technický pohľad (5)

S DJI to pred týždňom nevyzeralo veľmi dobre a teraz to nie je o nič lepšie. Pokles neustáva a optizmus akoby sa strácal. Avšak keď na trhoch prevláda už veľký pesimizmus,...môže prísť nečakaný pohyb.

Doposiaľ sa prelomili všetky nami dezignované podpory - až na jednu - a tou je minimum z roku 2002. Pokiaľ sa udrží hranica 7180, tak nastane obrat a začne určité úľavové "Bear market rally". A práve tento variant v nasledujúcom období vidíme reálnejší, než pokračovanie v poklese.

Pokiaľ sa uzavrie obchodovanie pod touto hranicou (3 dni), pokles vidíme až na úroveň 6000. Uzavretie obchodovania počas nasledujúcich dvoch dní napovie podstatne viac.

DJI

22.02.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison