DJI - technický pohľad (7)

DJI prelomil hranicu minima z roku 2002 a doposiaľ sa zastavil na úrovni 6500. Krátke raly, ktoré sme predpokládali pri 7180 sa bohužiaľ nekonalo.

Avšak na týždennom grafe je viditeľné vytváranie negatívnej divergencie. RSI pri dosiahnutí nižšej hodnoty DJI to nepotvrdila poklesom pod predchádzajúce "low". Naviac sa hodnota DJI dostatočne vzdialila od 50MA, čo je ďalším náznakom príchodu korekcie. Takže dočasná zmena trendu by mala byť pred nami.

Predpokládame, že "bear market rally" nastane v krátkej dobe, ale bude to len falošné raly. Či najsamprv poklesne hodnota DJI na 6000 a potom sa začne zmienené raly, event. už od súčasnej hranice môžme len hádať.

Celkové dlhodobé smerovanie DJI zostane podľa nás aj naďalej smerom na juh.

09.03.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison