Dlhodobé vyhliadky pre zlato sú pozitívne

goldglobe

PMs analytik Nichols uviedol, že zatiaľ čo krátkodobý vývoj ceny je neistý, z dlhodobého horizontu sú vyhliadky pozitívne. V tomto ho podporujú hlavne fundamenty, kde dopyt po žltom kove by mal obzvlášť vzrasť z Číny a Indie.

Gold: ‘near-term outlook uncertain…long-term prospects glorious’

Článok: www.mineweb.com/mineweb/content/en/mineweb-gold-analysis?oid=256296&sn=Detail


14.10.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison