Dopyt po uráne vzrastá

Podľa správy OECD známej pod názvom "Červená kniha" bude aj napriek havárii vo Fukušime dopyt po uráne do roku 2035 vzrastať. Hlavnými konzumentmi tohto kovu budú Čína,India, Kórea a Rusko.

Global demand for uranium growing despite Fukushima

Článok: www.publicserviceeurope.com/article/2307/global-demand-for-uranium-growing-despite-fukushima

09.08.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison