Dopyt po vode prevyšuje zásoby

Takmer štvrtina svetovej populácie žije v oblastiach, kde spotreba podzemnej vody je väčšia než jej schopnosť doplniť sa.

Demand for water outstrips supply

Článok: www.nature.com/news/demand-for-water-outstrips-supply-1.11143

10.08.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison