DOW - technický pohľad (14)

silver

Tento týždeň bude pre US trhy veľmi dôležitý, kedy sa o.i. nastolí aj ich ďalšie pokračovanie. DJI na týždňovom grafe vytvoril formáciu H&S, ktorá môže byť znamením následného poklesu hodnoty. Obdobný "pattern" vznikol v prvej polovici 2011. Obdobne sa chovali aj TI.

Contemplate!

silver

13.10.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison