Egon von Greyerz o zlate

goldglobe

Egon von Greyerz, zakladateľ Matterhorn Asset Management sa v rozhovore zaoberá s budúcimi vyhliadkami na zlato a striebro. Uvádza, že dlhodobo neodpredávať zlato a striebro, nakoľko ako jedny z mála aktív budú fungovať ako ochrana hodnoty majetku.

Egon von Greyerz: Comex Failure Will Result In Run On Physical Gold & Silver

Článok: www.wallstreetwatchblog.com/2019/09/22/egon-von-greyerz-comex-failure-will-result-in-run-on-physical-gold-silver/


23.09.2019

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison