Epochálny pohyb ceny zlata

goldglobe

Nastalo epochálne prelomenie rezistenčnej úrovne? Podľa niektorých analytikov ani nasledujúca mierna korekcia (po prelomení rezistencie) nezabráni cene zlata v pohybe k vyšším úrovniam.

Gold’s Epochal Breakout Will Not Be Negated by a Correction...

Článok: http://news.goldseek.com/CliveMaund/1561992938.php


02.07.2019

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison