EÚ by mala podkopať homogenitu členských štátov

Podľa predstaviteľa OSN pre migráciu by EÚ mala urobiť všetko dostupné, aby podkopala homogenitu svojich členských štátov. Dodal, že prosperita mnohých jej členov bola výsledkom ich prechodu k multikulturalizmu.

EU should 'undermine national homogeneity' says UN migration chief.

Článok: www.bbc.co.uk/news/uk-politics-18519395

25.06.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison