EUR vs CHF– technický pohľad (2)

Rozmedzie pohybu EUR voči CHF za posledných 10 rokov je v rozmedzí 1,45 do 1,70. V nasledujúcich mesiacoch predpokládame čiastočné posilnenie EUR na úroveň 1,55-1,58. Následne 50MA by mala vytvárať hranicu rezistencie pred následným poklesom.

Watch!

EUR vs CHF

 

29.06.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison