Faber neuvažuje odpredať svoje zlato

goldglobe

Marc Faber poznamenal, že nikdy nepredá svoje zlato. Jeho cieľom je dosiahnuť 10-násobnú návratnosť, nie 10%-nú. V súčasnosti najväčšie zhodnotenie vidí v akciách zlatých spoločností.

Marc Faber: “I Will Never Sell My Gold”

Článok: www.silverdoctors.com/marc-faber-i-will-never-sell-my-gold/gold/42400/


"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison