Fascinujúce ekonomické kolapsy

Ľudstvo počas svojej histórie prešlo rôznymi bizarnými ekonomickými kolapsmi. Chronologicky usporiadané ekonomické kolapsy nám ukazujú, akých chýb sa dopúšťali naši predkovia.

10 Fascinating Economic Collapses Through History

Článok: http://listverse.com/2012/12/26/10-fascinating-economic-collapses-through-history/

06.01.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison