Fear trade môže napomôcť zlatu

goldglobe

Padajúca cena ropy, volatilita na trhoch a rastúci globálny dlh pripomína niektorým investorom rok 2008. Táto skutočnosť môže byť nápomocná zlatu resp. PMs, ktroé v prípade "fear trade" môžu začať zhodnocovať.

The 'fear trade' is making gold look like a good investment again

Článok: www.businessinsider.com/fear-trade-making-gold-look-good-again-2016-1


27.01.2016

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison