Finančný systém padá rýchlym tempom

blue

Pred dvomi rokmi bol v globále negatívny výnos vládnych dlhopisov vo svete takmer nulový, v súčasnosti je na úrovni US$13 biliónov. Tento nárast je varujúci. Takže čím je človek mladší, tým s menšou pravdepodobnosťou bude mať v budúcnosti splnené vládou sľubované výhody.

The Financial System Is Breaking Down At An Unimaginable Pace

Článok: www.zerohedge.com/news/2016-07-19/financial-system-breaking-down-unimaginable-pace


20.07.2016

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison