Gartman očakáva rast ceny zlata

goldglobe

Vydavateľ The Gartman Letter po obľube ceny zlata v JPY a EUR začal pozitívne vnímať aj v USD. Gartrman poukázal na rast cien obilia a dobytka, čo indikuje nárast inflácie. Zlato je pre investorov dobrou ochranou práve proti inflácii.

Dennis Gartman: I’m becoming more bullish on gold

Článok: https://finance.yahoo.com/news/dennis-gartman-m-becoming-more-114628828.html#


16.05.2016

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison