Globálny dlh vlád sa dostal už na 80% globálneho HDP

Celková zadĺženosť sveta je US$223,3 biliónov, čo je 313% HDP. Svetové HDP bolo koncom roku 2012 okolo US$70 biliónov. V rozvinutých ekonomikách je zadĺženosť $157 bil., resp. 376% HDP; v rozvíjajúcich je US$166 bil., resp. 224% HDP.

Global Government Debt Is Already 80% Of Global GDP

Článok: http://goldsilverworlds.com/gold-silver-general/global-government-debt-is-already-80-of-global-gdp/

21.05.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison