Globálny obchod do roku 2025 na $85 biliónov

blue

V roku 2012 bol cezhraničný tok tovaru, služieb a financií US$26 biliónov, čo je 36% globálneho HDP. Je to 1,5-krát viac ako v r. 1990. Očakáva sa, že do roku 2025 by globálny obchod mohol vzrásť až o 49% na $85 biliónov.

Global Trade Could Boom To $85 Trillion By 2025

Článok: www.businessinsider.com/global-trade-flows-2014-5


19.05.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison