Hodnotnejšie ako zlato

blue

Svet pomaly stráca svoju najdôležitejšiu komoditu. Nie ropu, ale pitnú vodu. Preto investície do tejto oblasti majú svetlú budúcnosť. Cena vody je stále ešte podhodnotená.

More Precious Than Gold: How to Invest in Water

Článok: www.goldstockbull.com/articles/precious-gold-invest-water/


08.07.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison