Investovať ešte do zlata?

S globálnym oživovaním ekonomík sa ľudia pýtajú, či sa ešte oplatí investovať do žltého kovu. No pokiaľ ste optimista ktorý verí, že v budúcnosti sa neudejú žiadne ekonomické ani politické katastrofy, potom doň neinvestujte. Tí, ktorí tomu neveria tak áno; systematicky.

Future of Investing in Gold

Článok: http://goldsilverworlds.com/gold-silver-price-news/future-of-investing-in-gold/

18.09.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison