Investujte do boja proti obezite

Novou výzvou pre manažérov fondov v nasledujúcich dvoch dekádach môže byť aj investovanie do Globezity - oblasti boja proti obezite, uvádza správa BofA Merrill Lynch. V globále 500 miliónov ľudí je obéznych a 1,4 miliardy má nadváhu.

Efforts to tackle global obesity shaping a new investment megatrend, says new BofA Merrill Lynch report

Článok: www.bi-me.com/main.php?id=58538&t=1&c=34&cg=4&mset=1011

17.07.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison