Je striebro pred raketovým vzostupom?

goldglobe

Od roku 2013 sa objavil nový typ obchodníkov hedžových fondov - "non-technical" fondy. Nakúpia a čakajú na vyššie ceny. Odhaduje sa, že malí obchodníci a fondy v súčasnosti držia asi 20tisíc kontraktov v dlhých pozíciách, čo je 400 miliónov uncí striebra. Avšak týchto 400 mil. uncí papierového striebra treba brať v kontexte s fyzickým. COMEX 400mil. "core" dlhých pozícií je takmer 25% celkového fyzického striebra vo svete. Ročný prírastok z ťažby je len 100 mil. uncí. Takže v súčasnosti neexistuje dostatočné množstvo fyzického striebra na pokrytie dlhých pozícií COMEX budúcich kontraktov. Tie sú kryté práve krátkymi pozíciami ôsmich obchodníkov (vrátane JPM).

Another Unique Blow-Off Factor

Článok: www.silverseek.com/article/another-unique-blow-factor-16329


16.02.2017

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison